Over ons

Missie

We leven in een tijd waarin steeds meer van de informatie die we tot ons krijgen niet meer rechtstreeks tot ons komt, maar via beeld. Beeldtaal en mediawijsheid zijn daardoor steeds belangrijker geworden maar bleven tot voor kort onderbelicht in het curriculum van middelbare scholen. De laatste jaren is er gelukkig steeds meer interesse gekomen in film, beeldtaal en mediawijsheid, zowel bij de scholen zelf als in de landelijke politiek.

Daarnaast neemt in het voortgezet onderwijs de belangstelling voor en toepassing van projectonderwijs al jaren toe. Deze manier van leren biedt het leerproces concrete doelen die veelal van een realistische praktijksituatie zijn afgeleid en daarom dicht bij de belevingswereld van de leerlingen staan. Door zelf een project te organiseren komen de leerlingen in aanraking met een divers geheel van partijen en leren zij organiseren, initiatief nemen en om te gaan met uitdagingen…

"Het Scholieren Filmfestival was voor mij de opstap naar 'grote broer' Leiden International Film Festival en heeft me geholpen mijn passie voor film en events organiseren verder te ontdekken."
leerling 5 VWO
Da Vinci College

…Het Scholieren Filmfestival sluit naadloos aan op deze twee ontwikkelingen en stelt leerlingen in staat om zelf een filmfestival te organiseren voor hun medeleerlingen. Het doel van het project is om jongeren aan de hand van films die binnen hun belevingswereld passen (ze worden immers geselecteerd door leeftijdsgenoten) te onderwijzen in film- en beeldtaal en mediawijsheid. Op deze manier wordt film gebruikt als laagdrempelig medium voor kennisoverdracht: de geselecteerde films hebben een educatieve meerwaarde doordat ze maatschappelijke, wetenschappelijke en/of sociale onderwerpen behandelen.

Daarnaast is het doel om jongeren op een vroege leeftijd op actieve wijze kennis te laten maken met en verantwoordelijk te maken voor het organiseren van een cultureel evenement. De scholieren zullen in een traject van ruim drie maanden onder begeleiding alle aspecten van het organiseren van een succesvol filmfestival leren kennen. Ze zijn verantwoordelijk voor de programmering van de films, voor de productie voor en tijdens het festival, voor de promotie en het regelen en coördineren van de vrijwilligers.

Bestuur

Het Scholieren Filmfestival wordt georganiseerd door Stichting The Young Kieslowski. The Young Kieslowksi is aangewezen als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuursleden:

  • Annelot Tijs
  • Evert de Vries
  • Michel Zorge

Gegevens:

Stichting The Young Kieslowski
Breestraat 31
2311 CH Leiden

BTW nr.: NL8545.36.528.B01
KVK: 61894923

Beloningsbeleid

Stichting The Young Kieslowski heeft geen werknemers in dienst van het festival en wordt voor het grootste deel door vrijwilligers georganiseerd. De medewerkers die zich voor Stichting The Young Kieslowski inzetten krijgen als freelancer een vergoeding voor hun werkzaamheden.

ANBI-gegevens

Meer weten? Neem direct contact op!